FAQ

Odpowiadamy na najbardziej nurtujące Państwa pytania. Stramy się na bieżąco aktualizować ten dział. Jeżeli nie znaleźliście Państwo potrzebnych informacji zapraszamy do KONTAKTU.

W pierwszym etapie sąd sprawdza sytuację finansową i mieszkaniową małżonków i określa zapotrzebowanie na alimenty. Na wysokość alimentów największy wpływ ma oczywiście sytuacja majątkowa małżonków, to jakie wynagrodzenie otrzymuje rodzic lub małżonek. To z wynagrodzenia ściągane są alimenty. Poza wynagrodzeniem sąd bierze pod uwagę dodatkowe źródła dochodu. Przykładowo jeśli były małżonek posiada mieszkanie lub lokal, które wynajmuje, podejmuje prace dorywcze, pobiera wynagrodzenie z tytułu licencji, posiadanych akcji, patentów itp. Liczą się wszystkie możliwości zarobkowe małżonka. Trzeba tu podkreślić, że sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe, a nie tylko obecne wynagrodzenie. Wszystkie kwoty są sumowane i określane w jednej liczbie, jako wysokość miesięcznego przychodu.
Sprawy o rozwód, a także o separację, rozstrzygają sądy okręgowe. W myśl art. 41 kodeksu postępowania cywilnego pozew rozwodowy lub wniosek o separację należy skierować do takiego sądu okręgowego, który jest właściwy dla wspólnego miejsca zamieszkania obojga małżonków. Jeśli małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania albo w chwili wnoszenia pozwu rozwodowego żaden z nich nie mieszka w okręgu sądu, na którego terenie mieli wspólne miejsce zamieszkania, pozew kieruje się do sądu właściwego według miejsca zamieszkania strony pozwanej. Mówiąc prościej, jeśli małżonkowie mieszkali we wspólnym mieszkaniu i jedno z nich nadal tam mieszka – pozew należy złożyć do sądu właściwego dla tego miejsca zamieszkania. Jeśli natomiast żaden z małżonków nie mieszka pod adresem, gdzie wcześniej mieszkali wspólnie lub nie mieszkali razem – pozew należy złożyć w sądzi okręgowym właściwym dla adresu małżonka, z którym osoba składająca pozew chce się rozwieść.
Sprawy o rozwód, a także o separację, rozstrzygają sądy okręgowe. W myśl art. 41 kodeksu postępowania cywilnego pozew rozwodowy lub wniosek o separację należy skierować do takiego sądu okręgowego, który jest właściwy dla wspólnego miejsca zamieszkania obojga małżonków. Jeśli małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania albo w chwili wnoszenia pozwu rozwodowego żaden z nich nie mieszka w okręgu sądu, na którego terenie mieli wspólne miejsce zamieszkania, pozew kieruje się do sądu właściwego według miejsca zamieszkania strony pozwanej. Mówiąc prościej, jeśli małżonkowie mieszkali we wspólnym mieszkaniu i jedno z nich nadal tam mieszka – pozew należy złożyć do sądu właściwego dla tego miejsca zamieszkania. Jeśli natomiast żaden z małżonków nie mieszka pod adresem, gdzie wcześniej mieszkali wspólnie lub nie mieszkali razem – pozew należy złożyć w sądzi okręgowym właściwym dla adresu małżonka, z którym osoba składająca pozew chce się rozwieść.
W pierwszym etapie sąd sprawdza sytuację finansową i mieszkaniową małżonków i określa zapotrzebowanie na alimenty. Na wysokość alimentów największy wpływ ma oczywiście sytuacja majątkowa małżonków, to jakie wynagrodzenie otrzymuje rodzic lub małżonek. To z wynagrodzenia ściągane są alimenty. Poza wynagrodzeniem sąd bierze pod uwagę dodatkowe źródła dochodu. Przykładowo jeśli były małżonek posiada mieszkanie lub lokal, które wynajmuje, podejmuje prace dorywcze, pobiera wynagrodzenie z tytułu licencji, posiadanych akcji, patentów itp. Liczą się wszystkie możliwości zarobkowe małżonka. Trzeba tu podkreślić, że sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe, a nie tylko obecne wynagrodzenie. Wszystkie kwoty są sumowane i określane w jednej liczbie, jako wysokość miesięcznego przychodu.
Sprawy o rozwód, a także o separację, rozstrzygają sądy okręgowe. W myśl art. 41 kodeksu postępowania cywilnego pozew rozwodowy lub wniosek o separację należy skierować do takiego sądu okręgowego, który jest właściwy dla wspólnego miejsca zamieszkania obojga małżonków. Jeśli małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania albo w chwili wnoszenia pozwu rozwodowego żaden z nich nie mieszka w okręgu sądu, na którego terenie mieli wspólne miejsce zamieszkania, pozew kieruje się do sądu właściwego według miejsca zamieszkania strony pozwanej. Mówiąc prościej, jeśli małżonkowie mieszkali we wspólnym mieszkaniu i jedno z nich nadal tam mieszka – pozew należy złożyć do sądu właściwego dla tego miejsca zamieszkania. Jeśli natomiast żaden z małżonków nie mieszka pod adresem, gdzie wcześniej mieszkali wspólnie lub nie mieszkali razem – pozew należy złożyć w sądzi okręgowym właściwym dla adresu małżonka, z którym osoba składająca pozew chce się rozwieść.
Sprawy o rozwód, a także o separację, rozstrzygają sądy okręgowe. W myśl art. 41 kodeksu postępowania cywilnego pozew rozwodowy lub wniosek o separację należy skierować do takiego sądu okręgowego, który jest właściwy dla wspólnego miejsca zamieszkania obojga małżonków. Jeśli małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania albo w chwili wnoszenia pozwu rozwodowego żaden z nich nie mieszka w okręgu sądu, na którego terenie mieli wspólne miejsce zamieszkania, pozew kieruje się do sądu właściwego według miejsca zamieszkania strony pozwanej. Mówiąc prościej, jeśli małżonkowie mieszkali we wspólnym mieszkaniu i jedno z nich nadal tam mieszka – pozew należy złożyć do sądu właściwego dla tego miejsca zamieszkania. Jeśli natomiast żaden z małżonków nie mieszka pod adresem, gdzie wcześniej mieszkali wspólnie lub nie mieszkali razem – pozew należy złożyć w sądzi okręgowym właściwym dla adresu małżonka, z którym osoba składająca pozew chce się rozwieść.
W pierwszym etapie sąd sprawdza sytuację finansową i mieszkaniową małżonków i określa zapotrzebowanie na alimenty. Na wysokość alimentów największy wpływ ma oczywiście sytuacja majątkowa małżonków, to jakie wynagrodzenie otrzymuje rodzic lub małżonek. To z wynagrodzenia ściągane są alimenty. Poza wynagrodzeniem sąd bierze pod uwagę dodatkowe źródła dochodu. Przykładowo jeśli były małżonek posiada mieszkanie lub lokal, które wynajmuje, podejmuje prace dorywcze, pobiera wynagrodzenie z tytułu licencji, posiadanych akcji, patentów itp. Liczą się wszystkie możliwości zarobkowe małżonka. Trzeba tu podkreślić, że sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe, a nie tylko obecne wynagrodzenie. Wszystkie kwoty są sumowane i określane w jednej liczbie, jako wysokość miesięcznego przychodu.
Sprawy o rozwód, a także o separację, rozstrzygają sądy okręgowe. W myśl art. 41 kodeksu postępowania cywilnego pozew rozwodowy lub wniosek o separację należy skierować do takiego sądu okręgowego, który jest właściwy dla wspólnego miejsca zamieszkania obojga małżonków. Jeśli małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania albo w chwili wnoszenia pozwu rozwodowego żaden z nich nie mieszka w okręgu sądu, na którego terenie mieli wspólne miejsce zamieszkania, pozew kieruje się do sądu właściwego według miejsca zamieszkania strony pozwanej. Mówiąc prościej, jeśli małżonkowie mieszkali we wspólnym mieszkaniu i jedno z nich nadal tam mieszka – pozew należy złożyć do sądu właściwego dla tego miejsca zamieszkania. Jeśli natomiast żaden z małżonków nie mieszka pod adresem, gdzie wcześniej mieszkali wspólnie lub nie mieszkali razem – pozew należy złożyć w sądzi okręgowym właściwym dla adresu małżonka, z którym osoba składająca pozew chce się rozwieść.
Sprawy o rozwód, a także o separację, rozstrzygają sądy okręgowe. W myśl art. 41 kodeksu postępowania cywilnego pozew rozwodowy lub wniosek o separację należy skierować do takiego sądu okręgowego, który jest właściwy dla wspólnego miejsca zamieszkania obojga małżonków. Jeśli małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania albo w chwili wnoszenia pozwu rozwodowego żaden z nich nie mieszka w okręgu sądu, na którego terenie mieli wspólne miejsce zamieszkania, pozew kieruje się do sądu właściwego według miejsca zamieszkania strony pozwanej. Mówiąc prościej, jeśli małżonkowie mieszkali we wspólnym mieszkaniu i jedno z nich nadal tam mieszka – pozew należy złożyć do sądu właściwego dla tego miejsca zamieszkania. Jeśli natomiast żaden z małżonków nie mieszka pod adresem, gdzie wcześniej mieszkali wspólnie lub nie mieszkali razem – pozew należy złożyć w sądzi okręgowym właściwym dla adresu małżonka, z którym osoba składająca pozew chce się rozwieść.